Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny pro bezpečnost práce s nakladačem

Bezpečnost práce

Chybná nebo neopatrná manipulace s nakladačem může být důvodem vážné nehody.Je nutnné porozumět vymezení rychlosti,brzd,řízení,stability a také možnosti zatížení stroje před začátkem provozu.Jestliže nemáte žádné zkušenosti se strojem,zkoušejte jej na otevřeném místě.V pracovním prostoru stroje se nesmí vyskytovat žádné osoby.                                                                                                          

Práci se strojem začněte pomalu a opatrně.

Nenoste volné oblečení,dlouhé nezakryté vlasy nebo šperky při práci se strojem.

Aby řízení bylo pohodlné,posaďte se na sedadlo řidiče,chodidla dejte na pedály a jednu ruku na volant.

Obsluhujte páky a páku pomocné hydrauliky pouze ze sedadla řidiče.

Obsluhujte páky v klidu a bez váhání.

Při připojování příslušenství dbejte na bezpečnost práce a vždy zkontrolujte uzamčení uzávěru zařízení.

Dbejtena přísný zákaz vstupu osob pod zvednuté a nezajištěné zvedací rameno.

Nikdy na stroji nepřevážejte osoby.Stroj není konstruován ke zvedání nebo transportu osob vyjma obsluhy.

Nedotýkejte se pohyblivých částí hydraulického ramena.

V pracovním prostoru se nesmí pohybovat žádné osoby.

Na nerovném terénu jezděte pomalu.Pozor na příkopy,poklopy a příkré svahy.

Nejezděte na příliš příkré svahy.Nakládat,skládat a otáčet se je možné pouze na rovině.

Ujistěte se,že je dostatečná ventilace v případě práce uvnitř oběktu nebo v podobně omezeném prostoru.

Nepoužívejte nakladač v atmosféře s možností výbuchu nebo kde se může výfukové potrubí dostat do kontaktu s hořlavými materiály,výsledkem může být požár.

Náklad nepřevážejte na zdvihnutém rameni.Vždy převážejte náklad nebo příslušenství tak nízko,jak jen to je možné a vždy rameno spusťte na zem,když opouštíte stroj.

Když zvedáte nebo spouštíte náklad neobsluhujte páky trhaně.S pákou pohybujte plynule.

Neparkujte stroj na svahu.Je-li to nutné,užijte parkovací brzdy a preferujte,aby byl stroj otočený ve vrstevnici ke svahu a spusťte rameno na zem.Je-li potřeba užijte klíny za kola.